Privacy

Uw persoonsgegevens worden door VP DESIGN (Pater jacobsstraat 11, 3560 Lummen)
verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Deze gegevens zullen in geen geval aan derden worden doorgegeven of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de natuurlijke- of rechtspersoon.


Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected] Via dat adres kan u ook altijd vragen welke
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich ook altijd wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Maak een website of blog op WordPress.com